Joutsan veteraani-, sotainvalidi- ja reserviläisjärjestöjen yhteistyönä on Joutsan hautausmaalle haudattujen veteraanien hautakiviin asennettu Tammenlehvä-merkkejä. Tammenlehvä-merkki on tunnus siitä, että vainaja on ollut vuosien 1939–1945 sotien aikana rintamapalvelutehtävissä.

Perinteisesti veteraani- ja sotainvalidiyhdistykset ovat omaisten niin halutessa asentaneet edesmenneiden jäsentensä hautakiviin omat järjestömerkkinsä. Joutsan hautausmaalle on kuitenkin vuosien varrella haudattu paljon sellaisia rintamatunnuksen saaneita veteraaneja, joille ei syystä tai toisesta ole järjestöjen merkkejä kiinnitetty.

LUE LISÄÄ VIIKON 21 JOUTSAN SEUDUSTA.

Tilaa täältä