Luhangan vuoden 2014 tilinpäätös on niin sanotusti paras miesmuistiin. Kuntien tilinpidon keskeinen mittari, eli vuosikate oli plussalla peräti 643.000 euroa. Vuosikate osoittaa sen, minkä verran kunnalla jää juoksevien menojen jälkeen rahaa käytettäväksi esimerkiksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.

Satunnaisten tuottojen ja poistojen jälkeen ylijäämäksi kirjattiin puolestaan peräti 703.000 euroa. Taseeseen kertyneitä ylijäämiä on nyt 1,4 miljoonaa euroa.

LUE LISÄÄ VIIKON 16 JOUTSAN SEUDUSTA.

Tilaa täältä.