Luhangan kuntaan jätettiin 5.2. usean henkilön allekirjoittama valitus, jossa kerrottiin Latamäen tuulivoimaloiden aiheuttavan meluhaittaa. Valituksessa vaadittiin melun määrän selvittämistä ja haitan ehkäisemistä.

Rakennuslautakunta velvoitti Latamäen toiminnanharjoittajaa Ilmatar Luhanka Oy:tä suorittamaan tuulipuistossa melumittauksen. Mittaustulokset pitää esittää kuntaan viimeistään 30.6. mennessä.

LUE LISÄÄ VIIKON 16 JOUTSAN SEUDUSTA.

Tilaa täältä.