Vuosi 2014 oli Joutsan kunnan henkilöstöasioiden kannalta poikkeuksellisen vaikea henkilökunnan ja päättäjien kannalta. Vuoden aikana toteutettiin osittain lomautuksia ja osittain Joutsa-sopimusta. Säästötoimiin ryhdyttiin vuonna 2013 kriisikuntauhan vuoksi.

Kunnanhallitus on käsitellyt kunnan henkilöstökertomusta viime vuodelta esittäen valtuustolle sen siunaamista.

– Kertomus osoittaa, että palkkamenot vähenivät noin 400.000 euroa.  Tästä noin 200.000–250.000 euroa on lomautusten ansiota, kertoo hallintojohtaja Hannu Pulkkinen.

LUE LISÄÄ VIIKON 11 JOUTSAN SEUDUSTA.

Tilaa täältä.