Joutsa on saamassa kokonaan uudentyyppisen kehittämiselimen, joka on lähes kokonaan irrallaan perinteisestä kunnallispolitiikasta ja -hallinnosta. Kyse on anonyymistä kehittäjäverkostosta, joka toimii Joutsan Kokoomuksen alla.

Verkostoon on lupautunut jo nyt reilut kymmenkunta henkeä, jotka edustavat hyvin laajasti yhteiskunnan eri osia. Kaikilla on jonkinlainen kytkös Joutsaan.

– Yhteinen nimittäjä on, että kaikki ovat mukana omasta halusta ja näkevät Joutsan kunnan kehittämistarpeen, kuvailee verkoston yhdyshenkilönä toimiva Sami Heino (kok.), joka on itse kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsen.

– Kehittämisideat voivat koskea joko elinkeinotoimea tai ihan mitä tahansa kunnan toimintaa, kuvailee Heino.

Anonyymia toimintaa selitetään puolestaan sillä, etteivät verkoston jäsenet yksinkertaisesti halua näkyä julkisuudessa millään tapaa. Toisaalta he eivät tee mitään päätöksiä, vaan ainoastaan esimerkiksi tekevät uusia avauksia tai vaikkapa antavat vinkkejä vireillä oleviin asioihin.

Kehittämisryhmän yksi merkittävä tavoite on, että kunnan tiedottaisi ja kuuntelisi kuntalaisiaan nykyistä huomattavasti enemmän.

– Nyt valmisteilla olevia asioita pidetään enemmin piilossa ja kaikki uudet avaukset pääsääntöisesti tyrmätään, näkee Heino.

LUE LISÄÄ VIIKON 8 JOUTSAN SEUDUSTA.