Sähköverkon maakaapelointitöiden osalta vuodesta 2015 on tällä tietoa muodostumassa välivuosi Joutsan seutukunnalla. Sen sijaan muun muassa Leivonmäen suunnalla toteutetaan ilmajohtotöitä peräti 15,5 kilometrin matkalla.
Töitä tehdään Murolan ja Etu-Ikolan suunnalla Leivonmäen koillispuolella sekä Kuhasenmäen ja Harjunniemen välillä, eli Leivonmäeltä länteen.

LUE LISÄÄ VIIKON 7 JOUTSAN SEUDUSTA.