Keski-Suomen liitto yrittää löytää Joutsan valokuituhankkeelle operaattorin talvella. Kilpailutus käynnistyy tällä tietoa helmikuussa.

Kyse on edelleen samasta Laajakaista kaikille -hankkeesta, jonka puitteissa valokuituverkkoa pyritään rakentamaan haja-asutusalueille ympäri Suomea. Joutsan osalta hanketta ei tähän mennessä ole vielä kilpailutettu.

Keski-Suomen liitto vastaa valokuidussa vain hankkeen kilpailutuksesta. Valinnan jälkeen keskustelut jatkuvat operaattorin ja kunnan välillä. Kilpailutuksen tulos ei vielä sido Joutsaa mihinkään.

Valokuidun toteutuminen vaatisi aikanaan Joutsan kunnalta todennäköisesti huomattavaa taloudellista tukea sekä mahdollisesti myös takaussitoumuksia.

Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen näkee, että mahdollisen kunnan tukipäätöksen pohjaksi tarvitaan vankat tiedot liittyjistä. Ilman näitä tietoja kunta ei voi sitoutumispäätöstä tehdä. Nissisen näkemys on, että liittyjäselvitys on operaattorin, ei kunnan tehtävä.

LUE LISÄÄ VIIKON 5 JOUTSAN SEUDUSTA.