Vaasan hallinto-oikeus on enimmiltä osin hylännyt Kiviahonriutan kalliokiven ottamista koskevasta ympäristöluvasta tehdyt valitukset. Lupaehtoihin oikeus teki muutamia pieniä tiukennuksia tai muutoksia. Pääosiltaan ympäristölupa tuli siis hyväksytyksi.

Ympäristöluvan on myöntänyt Joutsan teknisen lautakunnan lupajaosto jo marraskuussa 2012. Kyse on hankkeesta, jossa Joutsan Uimaniemen kylältä on tarkoitus louhia niin sanottua tarvekiveä, jota tarvitaan muun muassa rakentamisessa. Hankkeen takana ovat Kiviahonriutan omistavat Hannes ja Raili Kiiskinen.

Päätöksen loppupäätelmässä hallinto-oikeus toteaa, että ympäristöluvan ja siihen tehtyjen muutosten mukaan toimittaessa, ei toiminnasta ole odotettavissa esimerkiksi terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista saati kohtuutonta rasitusta naapurustolle.

Toiminta Kiviahonriutalla ei myönnetystä ympäristöluvasta huolimatta voi vielä alkaa, sillä hankkeen maa-ainestenottoluvan käsittely on vielä kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

LUE LISÄÄ VIIKON 3 JOUTSAN SEUDUSTA.