Luhankalaisen Jari Lämsän nousu Joutsan tekniseksi johtajaksi saattaa avata mahdollisuuksia Joutsan ja Luhangan teknisten toimien ja tukipalveluiden yhteistyölle. Luhangan kunnanjohtaja Reijo Urtti ei halua mennä vielä yksityiskohtiin, mutta pitää yhteistyön laajentamista nykyisestä mahdollisena.

– Jari Lämsän valinta [Joutsan tekniseksi johtajaksi] sopii meille erinomaisesti. Toivon mukaan tehtävä myös vakinaistuu. Edellytykset ovat hyvät ainakin yhteistyön lisäämisestä keskustelemiselle.

Lämsä aloittanee Joutsassa teknisenä johtajana helmikuun alussa. Hän korvaa tehtävän jättäneen ja valtion leipiin palanneen Taneli Rasmuksen.

LUE LISÄÄ VIIKON 2 JOUTSAN SEUDUSTA.