Joutsan kunnan peruspalvelujohtaja Päivi Hakulisen mielestä valtakunnallinen sote-uudistus on vielä isompi asia kuin aikoinaan hänen työuransa alussa 1972 tullut kansanterveyslaki. Esimerkiksi Joutsan kunnan työntekijöistä noin 80 henkilöä eli 40 prosenttia siirtyy uudistuksen myötä uuden maakunnallisen tuottamisvastuualueen palvelukseen.
Jos ja kun sote-uudistus astuu vuoden 2017 alusta voimaan, Joutsan kunnan vanhustenhuolto, kehitysvammahuolto sekä sosiaalityö siirtyvät maakunnallisen alueen hoidettavaksi. Vanhustenhuoltoon kuuluvat Huuponhovi, Palvelukeskus Jousi, Kirkkokangas sekä kotihoito. Kehitysvammahuollon yksiköitä ovat Helperi ja Rutjakka. Sosiaalityöhön kuuluvat aikuissosiaalityö, muun muassa toimeentulotuen palvelut ja Työvarikko, sekä lastensuojelun palvelut, muun muassa koulukuraattorin ja perhetyöntekijän palvelut. Yhteensä kunnan 200 työntekijästä siirtyisi uuteen organisaatioon siis noin 80 työntekijää.
– Vuoden 2017 alusta lukien kunnalle jää sivistystoimi, tekninen toimi ja yleishallinto. Sivistystoimi on siinä vaiheessa kunnan suurin toimiala, toteaa Hakulinen.

LUE LISÄÄ VIIKON 49 JOUTSAN SEUDUSTA