Öljystä eroon pyrkivä Joutsan Lämpö Oy suunnittelee 2,5 miljoonan euron suuruista jätti-investointia. Tarkoituksena on lisätä tuotantokapasiteettia rakentamalla uusi biopolttoainetta käyttävä lämpölaitos Peltolaan.

Sijoituspaikaksi kaavailtua Peltolaa lämpöyhtiö perustelee kustannussyillä. Nykyinen Peltolan lämpölaitos on tunnettu vuosia jatkuneista päästöistään. Tirkkonen vakuuttaa, että nykytekniikalla ongelmia ei enää ole.

Toisena sijoituspaikkavaihtoehto Joutsan Lämmössä on tutkittu jätevedenpuhdistamon ja biokaasulaitoksen naapurustoa. Tämä edellyttäisi muun muassa noin kilometrin pituista kaukolämmön siirtolinjaa, Nelostien alitusta, vesi- ja viemäriliittymiä sekä maanrakennustöitä.

– Vaihtoehto on Peltolaan nähden noin 700.000 euroa kalliimpi. Kaukolämpöhintoihin se merkitsisi 5–10 prosentin korotuspainetta. Mikäli jatkaisimme Peltolassa, investointi maksaisi itsensä takaisin säästyneellä öljyn käytöllä, eli korotuspaineita investointi ei toisi, vertaa Joutsan Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Heikki Tirkkonen.

Julkisuudessa on esitetty yhteistyötä biokaasulaitoksen ja lämpöyhtiön välillä. Tirkkosen mukaan yhteistyölle ei kuitenkaan ole taloudellisia mahdollisuuksia. Biokaasulaitosta pyörittävässä Ekokaasu Oy:ssä ollaan asiasta eri mieltä.

LUE LISÄÄ VIIKON 48 JOUTSAN SEUDUSTA.