Joutsan talousarvioesitys on valmistunut, kunnanvaltuusto käsittelee sitä maanantaina 24. marraskuuta. Kuntatalous näyttäisi kääntyvän kohti parempaa. Kuntalaisten palvelut säilyvät entisellään, mutta rönsyilyyn ei ole varaa.

– Toiminta- ja palkkamenot on saatu kääntymään laskuun. Asukasmäärä putoaa, joten pakkohan senkin on näkyä europuolella, kun palveluiden kysyntä putoaa. Tämä tietysti vaikuttaa myöhemmin valtionosuuksien määrään, muistuttaa talousjohtaja Pekka Takala.

Hallintokuntien arvellaan tulevan toimeen kuluvaa vuotta pienemmillä euromäärillä. Suurin kysymysmerkki liittyy terveydenhuoltoon, eli pitävätkö olettamukset kutinsa ja miten kuntalaiset sairastavat.

LUE LISÄÄ VIIKON 47 JOUTSAN SEUDUSTA.