Joutsan kunta on onnistunut pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimissa keskiverrosti. Tulos ilmenee sanomalehti Helsingin Sanomien tekemästä laskelmasta, jonka mukaan Joutsan kunnalta peritään työttömyydenhoidon niin sanottuja sakkomaksuja noin 630 euroa yhtä työtöntä kohden vuodessa.

Joutsan lähikunnista esimerkiksi Hartolassa vertailuluku on noin 590 euroa. Joutsassa on viime vuosina ollut tällaisia "sakkotyöttömiä" noin 50–60. Sakkomaksu per työtön on puolet työmarkkinatuesta eli tyypillisesti noin 350 euroa kuukaudessa.

Näin Joutsan kunnan työmarkkinatuen kustannuksiksi tulee vuodessa hieman yli 200.000 euroa. Toisaalta kunta saa valtiolta työttömyyteen perustuvaa valtionosuutta hieman alle 500.000 euroa.

Ensi vuonna valtio tiukentaa järjestelmää siten, että kuntien maksuosuus suurenee. Joutsan kunnan osalta maksujen lasketaan nousevan nykyisestä noin 200.000 eurosta peräti 350.000 euroon vuodessa.

LUE LISÄÄ VIIKON 47 JOUTSAN SEUDUSTA.