Verotilastot osoittavat, että Joutsan seutukunnalla kirkkoon kuulumattomat ovat keskimäärin parempituloisia kuin kirkon jäsenet. Samansuuntainen tilanne on lähikunnista ainakin Hartolassa, Sysmässä ja Kangasniemellä.
Joutsassa ansiotuloa saavia on vuoden 2013 tilastojen mukaan 4.247 henkeä. Heistä 18,7 prosenttia ei kuulu kirkkoon. Kirkkoon kuulumattomien osuus ansiotuloista on kuitenkin 20,9 prosenttia. Erotus on 2,2 prosenttiyksikköä.
Luhangassa vastaava ero on huomattavasti suurempi, peräti 7,2 prosenttiyksikköä. Ansiotulojen saajista kirkon ulkopuolella on 17,1 prosenttia, mutta heidän osuutensa ansiotulokertymästä 24,3 prosenttia.

LUE LISÄÄ VIIKON 43 JOUTSAN SEUDUSTA.