Joutsan raitin nurmialueiden ruokoton kunto ja pensaiden nyhtäminen pois on puhuttanut kansaa syksyyn asti. Etenkin pensaita on haluttu uusittavan. Myös se on kiinnostanut, leikattiinko nurmikoita todella viisi kertaa, kuten urakkasopimuksessa määrättiin.

Jotta asiaan saataisiin jonkinlainen piste, Joutsan Seutu otti yhteyttä Keski-Suomen ely-keskuksen korkeimpiin virkamiehiin kysyen, onko nurmialueiden hoito ollut sopimuksen mukaista. Urakkasopimus valtion teiden hoidosta Joutsan taajamassa on tehty pääurakoitsijan YIT:n ja Keski-Suomen ely-keskuksen välillä. Samalla tiedusteltiin mahdollista istutusten korvaamista uusilla.

Vastaukseksi tuli yksiselitteisesti, ettei ely-keskus ole huomannut mitään vikaa nurmialueiden hoidossa. Kunnossapitopäällikkö Jari Mikkonen kertoo keskustelleensa sekä aluevastaavien että urakoitsijoiden kanssa kesän hoitotöiden toteuttamisesta.

– Käytyjen keskustelujen perusteella voin Joutsan osalta todeta esitettyihin kysymyksiin, että urakkasopimuksen mukaiset velvoitteet on täytetty. Tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa, että poistetut istutukset uusittaisiin. Liittymien näkemät ovat nyt paljon paremmat ja turvallisemmat kaikille tienkäyttäjille, kiteyttää Mikkonen.

Koska kerran urakkasopimuksen velvoitteet on täytetty, niin ilmeisesti myös niittokerrat ovat olleet asianmukaiset. Yhdystietä kauttaaltaan ja Jousitietä sillalta Savontielle piti niittää viisi kertaa 1.6.–15.9. välisenä aikana ja muita osia kolme kertaa. Näköhavaintoja sellaisesta toimenpiteestä on kuitenkin tehty vain kahdesti Mikkosen väitteestä huolimatta. Myös nurmikon poikkeuksellinen pituus kesän aikana on hämmästyttävä, jos kerran kaikki on mennyt kuten pitää.

– Jatkossa tulemme kiinnittämään enemmän huomiota kesän ensimmäisen niiton ajankohtaan, vuotuisen kasvukauden vaihtelun mukaan, kertoo Mikkonen.

LUE LISÄÄ VIIKON 40 JOUTSAN SEUDUSTA.