Tuskin on Joutsassa edellisestä jätemyllerryksestä selvitty, kun jo uusi valtakunnallinen uudistus kolkuttelee ovelle. Nimittäin viime heinäkuussa valtioneuvoston hyväksymä ja asteittain toukokuusta 2015 voimaan tuleva uusi pakkausjäteasetus pistää jätekuviot pitkälti uusiksi.

Jätelaki edellyttää jatkossa tuotteita pakkaavilta ja pakattuja tuotteita maahantuovilta yrityksiltä entistä laajempaa vastuuta syntyvästä jätteestä. Käytännössä tämä tarkoittaa pakkausjätteiden maksuttoman erilliskeräyksen järjestämistä kautta maan.

Muun muassa Joutsassa erilliskerättävästä ja polttoon päätyvästä energiajätteestä merkittävä osa kuuluu muovi- tai kuitupakkausjätteeseen.

Asetus koskettaa myös lasi- ja metallipakkauksia. Näille on olemassa jo nykyisin runsaasti erilliskeräyspaikkoja, joista monet ovat kuntien ylläpitämiä.

– Uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa kierrätystä. Jätteiden päätyminen kaatopaikalle on se pahin vaihtoehto. Polttaminen on parempi kuin kaatopaikka, mutta kestävin vaihtoehto on käyttää mahdollisimman iso osa jätteestä uudelleen, eli kierrättää, alleviivaa ryhmäpäällikkö, diplomi-insinööri Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskuksesta.

Uudessa laissa asetetaan selkeät vaatimukset vastaanottopaikkojen lukumäärille.

Odotettavissa on, että pakkaajat ja maahantuojat perustavat jonkin sortin yhteisyrityksen jätteenkeruusta vastaamaan. Valmistelut ovat vasta alkuvaiheessa. Yhteistyö kuntien tai muiden jäteinstanssien kanssa on myös todennäköistä.

LUE LISÄÄ VIIKON 38 JOUTSAN SEUDUSTA.