Pääosa Joutsan lukion matkaoppilaista sai tiedon niin sanottujen myöhäisvuorojen loppumisesta Luhangan ja Mieskonmäen suuntaa koskien vasta koulujen alkamisen jälkeen.

Tilanteesta on seurannut muun muassa runsaita poissaoloja lukiolaisille. Mikäli korjausta ei saada, pelätään järjestelyllä olevan vaikutuksia jopa tulevaisuuden oppilaitosvalintoihin.

Luhangan reitin lopetuksista vastuussa on Keski-Suomen ely-keskus. Mieskonmäen reitin lopetuksista vastaa puolestaan Joutsan sivistyslautakunta.

Myös yhtenäiskoulun kuljetusoppilaidet odotusajat närkästyttävät. Esimerkiksi osa Niemistenkylän ja Pappisen-Angesselän lapsista joutuu odottamaan kirkonkylän koululla opetuksen alkamista päivittäin yli tunnin.

LUE LISÄÄ VIIKON 36 JOUTSAN SEUDUSTA.