Pääosin Suonteen ja Hartolan Rautaveden alueelle suunnitellaan perustettavaksi maksimissaan 5.300 hehtaarin osakaskunta. Tällä hetkellä tuo ala on jakaantunut noin parinkymmenen pienemmän osakaskunnan kesken.

Joutsan kunnantalolla järjestetään 19.8. tiistaina kokous näiden pienien osakaskuntien edustajille. Kokouksessa päätetään mahdollisesta osakaskuntien yhdistämisestä kiinteistötoimituksella ja yhdistämissopimusten hyväksymisestä.

LUE LISÄÄ VIIKON 33 JOUTSAN SEUDUSTA.