Ikäihmisiä pitäisi kuunnella ja ymmärtää. Heidät on pidettävä liikkeellä ja heille on tarjottava virikkeitä. Heidän asumisratkaisunsa on suunniteltava yhteistyössä moniammatillisesti ja heidän oma näkökantansa on tuotava mukaan suunnitteluun.

Muun muassa tällaisia asioita nousi esille Joutopäivien senioriseminaarissa, jossa luhankalainen geriatrian professori Jaakko Valvanne, vapaaehtoinen työntekijä Eeva Harju, Joutsan vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtaja Annukka Niemi sekä senioriasuntohankkeita toteuttaneen Insinöörityö Hentisen toimitusjohtaja Ilkka Hentinen keskustelivat ikääntymisestä toimittaja-tietokirjailija Maarit Huovisen johdolla.

Lääketieteen kannan keskusteluun tuonut Jaakko Valvanne painotti ikääntyneiden kuuntelun merkitystä ja sitä, että olisi tärkeä ymmärtää miten heidän sairautensa ilmenevät. Silloin niihin osattaisiin puuttua ajoissa ja pystyttäisiin tukemaan ihmisten omatoimisuutta ja kotona asumista.

LUE LISÄÄ VIIKON 28 JOUTSAN SEUDUSTA.