Tammijärven vedenjakelualueen veden keittokehotus pidetään toistaiseksi voimassa. Keittokehotusta ei voida purkaa ennen kuin verkosto on saatu puhdistettua. Keittokehotus ei koske Luhangan kirkonkylän jakelualuetta.

Veden ulosteperäinen saastuminen havaittiin 3.6. otetun viranomaisnäytteen perusteella. Heti tiedon varmistuttua 5.6. Tammijärven ottamo suljettiin ja korvaavan veden johtaminen Tammijärven jakelualueelle aloitettiin Joutsan Vesihuolto Oy:n verkostosta.

Jyväskylän ympäristöterveydenhuolto on seurannut veden laatua tehostetusti ja Luhangan kunnan vesilaitos on tehnyt selvityksiä saastumisen aiheuttajan löytämiseksi ja syyn poistamiseksi. Syyn aiheuttaja on vielä osittain epäselvä, mutta toimenpiteisiin veden laadun parantamiseksi on ryhdytty. Luhangan kunnan vesilaitos tekee parhaillaan kunnostustöitä Tammijärven ottamolla ja valmistelee verkoston puhdistamista kloorilla. Puhdistustöiden aloituksen aikataulu on vielä epävarma, mutta siitä tiedotetaan erikseen.

Luhangan kunnan vesilaitos muistuttaa, että Tammijärven jakelualueen asiakkaille on järjestetty talousveden jakelupiste Luhangan kirkonkylän satamaan, paloveneen laituripaikan kohdalle, josta vettä voi hakea omilla puhtailla astioilla.

Puhdistustoimenpiteistä tiedotetaan Luhangan kunnan ja Jyväskylän kaupungin internetsivuilla sekä medialle jaettavalla tiedotteella välittömästi kun uutta tietoa on annettavissa.