Joutsan ja Luhangan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuoden 2017 alussa nykyisen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen pohjalle perustettavan kuntayhtymän vastuulle. Uudistuksen valmistelu käynnistyy välittömästi.

Uudistuksesta tiedotettiin viikonloppuna ja sen takana ovat Suomen kaikki merkittävät puolueet. Uudistus vaatii vielä eduskunnan hyväksynnän.

Valtakunta jaetaan kaikkiaan viiteen eri sote-alueeseen, joilla on siis sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu.

Hallinto järjestetään kuntayhtymänä, joten Joutsan ja Luhangan vaikutusvalta jää käytännössä olemattomaksi. Rahoituksesta vastaavat edelleen kunnat. Rahoitus ei kuitenkaan tapahdu suoraan palveluiden käytön mukaan vaan niin sanotulla kapitaatioperiaatteella. Tällöin kuntien maksuosuuteen vaikuttavat muun muassa väestön ikärakenne ja sairastavuus.

Käytännössä kuntien tehtäväksi jäävät tulevaisuudessa lähinnä tekninen toimi, opetus, päivähoito sekä eräät muut vähämerkityksiset palvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus Joutsan ja Luhangan nykybudjeteista edustaa noin 2/3 siivua.

Kuntien on mahdollista toimia edelleen sosiaali- ja terveys palveluiden tuottajina.

LUE LISÄÄ VIIKON 13 JOUTSAN SEUDUSTA.