Joutsan kunta on päättänyt purkaa MV-Laite Oy:n Karimäessä sijaitsevia toimitiloja koskevan vuokrasopimuksen. Perusteena ovat kunnan saatavat, jotka tiettävästi ovat nousseet jo yli 90.000 euron.
Vuokrasopimuksen purkamisesta päätti maanantaina Joutsan kunnanhallitus. Päätös oli yksimielinen.
Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen kertoo, että yrityksen kanssa käydyt neuvottelut ja sille tehdyt ehdotukset eivät johtaneet tuloksiin.
Viimeisin ehdotus oli, että kunta olisi ostanut yrityksen irtaimen omaisuuden 98.000 eurolla. Ehdotukseen tosin liittyi eräitä laillisuusriskejä, jotka olisivat saattaneet johtaa myöhemmin kunnan velvollisuuteen palauttaa omaisuus.
– Tiloihin tullaan hakemaan uutta toimijaa, joskin ajat eivät nyt ole kaikkein parhaat, kommentoi Harri Nissinen.

MV-Laite Oy on valmistanut kuorma-autojen siirtolavalaitteita. Kyse on perheyrityksestä, jonka toiminnassa on ollut mukana neljä henkeä omaa väkeä ja kolme ulkopuolista työntekijää.
Yritys siirtyi uusiin, kunnan varta vasten rakennuttamiin tiloihin vuonna 2008. Tuon jälkeen yrityksen toiminta on ollut pääosin tappiollista.