Joutsan Ekokaasu Oy:n biokaasulaitoksella on parhaillaan meneillään käynnistysvaihe. Biokaasureaktoriin on ajettu reilun 300 kuution aloituspanos. Maanantaina rasvalietteestä ja lehmänlannasta koostuva liemen lämpötila oli saatu nostettua 30 asteeseen, mikä tarkoittaa kaasun tuottamisen alkamista. Yleiseen myyntiin kaasu tulee jo maaliskuun aikana.
Biokaasulaitoksen rakennustyöt ovat äskettäin saaneet kunnan rakennustarkastajan asianmukaiset leimat valmistumisen merkiksi. Rieskalan tien varressa jo olemassa olevaan tankkauspisteeseen asennetaan mittari maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Samalla sen yhteyteen tulee korttiautomaatti.
Varsinaiseen bioreaktoriin mahtuu 800 kuutiota massaa. Jälkikaasutusallas vetää puolestaan 2.000 kuutiota. Altaiden päällä oleviin kaasukupuihin mahtuu varastoon itse raakakaasua yhteensä 2.000 kuutiota. Varastointi tasaa kaasuntuottoa ja varmistaa jatkuvan kaasun saannin puhdistimelle.
Biokaasulaitoksesta kaasu johdetaan puhdistimelle, joka nostaa sen metaanipitoisuuden liikennekäytön vaatimalle tasolle.
Puhdistin tuottaa biometaania liikennekäyttöön noin yhden tankkauksen verran joka tunti. Yksi auto tankkaa kaasua noin 21 kiloa ja ajaa sillä 500 kilometriä, kaasujalasta riippuen. Vaikka kaasua ei mittarista saa, sen hinta on jo tiedossa.
– Muunnettuna vastaamaan bensan hintaa kaasutankkaus maksaa 99 senttiä litralta, kertoo Joutsan Ekokaasun toimitusjohtaja Petri Parhiala.
Eilen tiistaina laitoksessa on testattu ensi kertaa biojätteen käsittelyhallin toimintaa. Biojäte muuttuu erilaisten kuljettimien ja murskainten kautta kulkiessaan eräänlaiseksi tahnaksi, joka puristetaan putkea myöten itse bioreaktoriin. Sitä ennen jätteistä on eroteltu mahdollinen epäorgaaninen aines.
Biojätettä ajetaan paikalle Joutsan, Luhangan, Hartolan, Kangasniemen ja Hankasalmen alueilta. Se muodostaa jatkossa ainakin ensi vaiheessa noin kolmanneksen laitoksen tarvitsemasta materiaalista.

LUE LISÄÄ VIIKON 8 JOUTSAN SEUDUSTA