Luhangan Pien-Päijänteen kaavoituksesta on jätetty kuntaan noin 60 muutostoivetta. Maanomistajia pyydettiin loppuvuodesta toimittamaan kuntaan alustavia aloitteita ja toiveita kaavoitukseen liittyen.
– Paljon toivottujen lisärakennuspaikkojen osalta esteeksi saattaa muodostua voimassaolevan kaavan odotettua tiheämmäksi osoittautunut mitoitus, joka näyttää johtuvan monella osa-alueella vanhastaan syntyneestä tiheästä rantarakentamisesta, kertoo kaavaa sivutoimisena yrittäjänä laativa Jari Lämsä.

LUE LISÄÄ VIIKON 5 JOUTSAN SEUDUSTA.