Viikon 49 Joutsan Seudussa oli virheellinen tieto joutsalaisten avoterveydenhuollon käynneistä.

Lehdessä Joutsan kunnan perusturvajohtaja Päivi Hakulinen totesi, että joutsalaisilla on avoterveydenhuollon käyntejä keskimäärin 21,4 kertaa per asukas vuodessa.

Oikea käyntimäärä oli vuonna 2012 keskimäärin 3,96 käyntiä per asukas. Lukema on likimain sama kuin Seututerveyskeskuksen alueella keskimäärin, joten joutsalaiset eivät käytä avoterveydenhuoltoa keskimääräistä enempää.

Kyseinen luku sisältää lääkärillä ja hoitajilla käynnit, neuvola- ja kouluterveydenhuollon käynnit sekä kuntoutuksessa ja erityistyöntekijöillä tapahtuneet käynnit.

Hakulisen virheellinen tieto oli peräisin virheellisestä tilastosta, joka ei ollut Seututerveyskeskuksen tekemä.