Joutsalainen salibandyseura Flanels esittää Joutsan kunnan säästötoimiin toimenpidekokonaisuutta, joka sisältää muun muassa nykymuotoisen vapaa-aikatoimen lakkauttamisen ensi vuoden aikana. Flanelsin esityksen taustalla on kunnanhallituksen linjaus, jonka mukaan seurojen avustuksia leikattaisiin ensi vuonna 10.000 eurolla eli vajaalla kolmanneksella.

– Nykyisin resurssit kuluvat merkittäviltä osin hallintovirkamiehiin ja byrokratiaan, eikä palkatun henkilöstön läsnäolo näy käytännössä lainkaan ruohonjuuritason toiminnassa, toteaa Flanels aloitteessaan.

LUE LISÄÄ VIIKON 49 JOUTSAN SEUDUSTA.