Joutsan kunnanvaltuuston päätös lakkauttaa Koskikaran koulu ja siirtää koulun toiminta Leivonmäen Kurkiauraan on rutalahtelaisten mielestä loukkaus kylää kohtaan ja huono ratkaisu kunnalle. Kyläläisten mielestä koulun säilyminen olisi ollut kunnalle nimenomaan valtti, sillä se olisi houkutellut lisää perheitä alueelle. Kaiken kaikkiaan kyläläisten tuntuma oli, ettei heille annettu edes mahdollisuutta onnistua omassa kouluhankkeessaan.
Muun muassa tällaisia tuntoja tuli esille Koskikaran koulun lakkauttamista koskevassa kuulemistilaisuudessa Rutalahdessa viime viikolla. Kyläläisten tyytymättömyys valtuuston päätökseen oli ilmeinen.

Lakkauttamispäätös syntyi valtuustossa äänin 16–11. Valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurneen mukaan päätöstä edelsi vilkas keskustelu, jossa esitettiin näkemyksiä sekä puolesta että vastaan. Kriisikunnan kriteerit kuitenkin painoivat vaakakupissa.
Kuurneen mukaan rutalahtelaisten aktiivisuutta kouluasiassa arvostettiin, mutta kyläläiset päinvastoin arvelivat aktiivisuutensa ärsyttäneen ihmisiä.

Kuulemistilaisuudessa kyseltiin muun muassa lakkauttamisesta saatavien säästöjen suuruutta. Ensimmäisen viiden kuukauden ajan säästöksi on peruspalvelujohtaja Päivi Hakulisen mukaan arvioitu hieman runsaat 78.800 euroa. Säästössä on huomioitu henkilöstökustannusten ja palvelujen oston väheneminen.

LUE LISÄÄ VIIKON 48 JOUTSAN SEUDUSTA.