Joutsan kunta suunnittelee valokuituverkon rakentamista kuntaan omana hankkeena vaiheittain niin sanottuina kyläverkkoina. Ensi vaiheessa kyläverkkoa suunnitellaan rakennettavaksi Pertunmaan rajalta Joutsan kirkonkylälle. Tämän hankkeen kustannusarvio on noin miljoona euroa ja siihen on mahdollista saada ely-keskuksen avustusta enintään 45 prosenttia.

LUE LISÄÄ VIIKON 46 JOUTSAN SEUDUSTA.