Viime viikolla pidetyssä kirkkovaltuustossa nähtiin harvinainen tilanne. Valtuusto ampui selvällä enemmistöllä alas aikeet korottaa kirkollisveroa 1,9 prosenttiin nykyisestä 1,75 prosentista. Erikoiseksi asian tekee se, että kirkkovaltuutetut näin toimimalla osoittivat, että esityksen valmistellut virkamiesjohto ja kirkkoneuvosto eivät ole enemmistön vaatimusten tasalla.
Kirkollisvero pysyi ennallaan äänin 12-7. Kokouksessa erottui selkeästi kaksi koulukuntaa. Toisten mielestä talouden oikaiseminen on mahdotonta, eikä näin ollen mitään ole enää tehtävissä. Enemmistön mielestä keinoja on olemassa, eivätkä he ole valmiita korottamaan veroja ennen kuin menopuolelta on karsittu.
Seurakunnan tulevan budjetin odotetaan olevan 400.000 euroa alijäämäinen. Veronkorotuksilla siitä olisi katettu 77.000 euroa. Keskusteluissa valtuutetut esittivät huolensa siitä, miten puuttuvat reilut 300.000 katetaan.

Kirkkovaltuuston kokoomus- ja oikeistoryhmä on laatinut epävirallisen esityksen seurakunnan talouden oikaisemisesta. Ryhmä on liikkeellä ajatuksella, että valmistelussa olevan talousarvion on pakko sisältää keinot talouden oikaisemiseen.
Laaja säästölista on ainoa laatuaan. Seurakunnan hallinto ei ole sellaista osannut laatia, vaan keinona on tarjottu ainoastaan veron korotusta puuttumatta ollenkaan menojen pienentämiseen.

LUE LISÄÄ VIIKON 44 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100