Joutsan haja-asutusalueiden jätejärjestelmä muuttuu ensi vuoden alusta lukien. Tähän asti haja-asutusalueen vakituiset ja loma-asukkaat ovat voineet viedä kaatopaikkajätteensä kylien keräyspisteisiin. Ensi vuoden alusta lukien kaikkien kiinteistönomistajien on liityttävä niin sanottuun sopimusperusteiseen jätehuoltoon eli heidän on tehtävä jäteyrityksen kanssa sopimus jätteiden noutamisesta kiinteistöiltä.
Sopimusperusteinen järjestelmä on jo tähänkin asti ollut käytössä kunnan taajama-alueilla eli Joutsan ja Leivonmäen kirkonkylissä. Lisäksi haja-asutusalueilla on osa kiinteistönomistajista ollut vapaaehtoisesti sopimusperusteisen järjestelmän piirissä. Muutos koskee kuitenkin suurta osaa kylien vakituisista ja loma-asukkaista.
Joutsan tekninen lautakunta hyväksyi viime viikolla uudet jätehuoltomääräykset ja ne lähtevät vielä lausuntokierrokselle. Kunta aikoo tiedottaa kiinteistönomistajille muutoksesta lähiaikoina.
Kunnan ympäristötarkastaja Jukka Partanen kehottaa kaikkia kiinteistönomistaja hoitamaan jätekuljetussopimuksen kuntoon mahdollisimman pian. Kunta valvoo, että kaikki kiinteistöt liittyvät sopimusjärjestelmään.
Jätekustannukset muuttuvat uuden järjestelmän myötä. Joillakin kiinteistöillä kustannukset saattavat jopa alentua, varsinkin jos otetaan naapureiden kanssa käyttöön yhteisiä jäteastioita.

LUE LISÄÄ VIIKON 44 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100