Viime vuonna tehty Joutsan teknisen johtajan valintapäätös on kaatunut hallinto-oikeudessa esteellisyyden vuoksi.

Hallinto-oikeus katsoi, että tuolloin kunnanhallituksen jäsenenä ollut Terttu Hentinen (kesk.) oli esteellinen päättämään valinnasta.

Hallinto-oikeuden päätös tarkoittanee sitä, että koko teknisen johtajan valintaprosessi joudutaan käymään uusiksi.

LUE LISÄÄ VIIKON 42 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100