Jyväskylän ja sen ympäryskuntien liitosselvitystä tekevät selvitysmiehet vierailivat sekä Joutsassa että Luhangassa. Esitys kuntaliitoksesta tai -liitoksista saataneen keväällä 2014.

– Tarkoituksena on kerätä tietoa, joiden avulla voidaan arvioida edellytyksiä yhdistää kunnat tai osa niistä. Lopullisen esityksen osalta harkinnanvaraa on, sanoi selvitysmies Jouko Luukkanen Luhangassa viime viikolla.

Selvitystyössä arvioidaan muun muassa alueiden taloutta, kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä etuja ja haittoja. Myös kehityspotentiaali, muuttoliike, palvelut ja maankäyttö ovat suurennuslasin alla.

– Selvitystyössä olisi toivottavaa myönteinen realismi. Kuntaliitos on aina myös mahdollisuus, eikä aina maailmanloppu, muistuttu Luukkanen.

LUE LISÄÄ VIIKON 39 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100