Joutsan vuosikate kääntyy miinukselle tänä vuonna. Tämä tarkoittaa, että Joutsa luettaneen niin sanottujen kriisikuntien joukkoon ensi vuonna. Muilta osin kriteerit ovat nimittäin jo täyttyneet.
Käytännössä kriisikunnaksi joutuminen tarkoittaa sitä, että valtiovarainministeriö ottaa osaa talouden oikaisuun. Ministeriö nimeää työryhmän, jonka tehtävänä on laatia suunnitelma talouden oikaisuksi. Valtuutettujen tehtävänä on sitten toimeenpanna suunnitelma.

Talouden oikaisu on jo yritetty omin voimin. Kuluvalle vuodelle on laadittu niin sanottu itsenäisyysbudjetti, joskin sen toimenpiteistä on livetty ja erikoissairaanhoidon menokasvu on vielä pahentanut tilannetta.

LUE LISÄÄ VIIKON 38 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100