Joutsan seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan kirkollisveroprosenttia nostettaisiin nykyisestä 1,75:stä 1,9:ään.

Korotusesitys syntyi äänestyksen jälkeen äänin 6–3. Korotusta vastustivat Teuvo Kuitunen, Raila Helenius ja Kalevi Puttonen. Korotusesitystä kannattivat kirkkoherra Tuula Leppämäki, Markku Huuskola, Pertti Lahtonen, Aila Niinikoski, Pirkko Vilkman ja Sirkka Piilola.

Seurakunta sai vuonna 2012 kirkollisverotuloja hieman alle 900.000 euroa. Korotuksen myötä kirkollisverotulot kasvaisivat noin 77.000 eurolla eli noin 8,5 prosentilla.

Kirkkoherra Tuula Leppämäen mukaan kirkkoneuvosto on keskustellut ja miettinyt keinoja talouden tasapainottamiseksi.

LUE LISÄÄ VIIKON 37 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100