Joutsan sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että Rutalahden Koskikaran koulu lakkautettaisiin ja toiminta siirrettäisiin 1.8.2014 lukien Kurkiauran koululle Leivonmäen kirkonkylälle. Lautakunnassa Jani Heiskanen (kok.) teki vastaesityksen, jonka mukaan Koskikaran koulu olisi säilytetty niin pitkään kuin koulussa on yli 18 oppilasta. Heiskasen esitykseen sisältyi myös ajatus koulutilojen vuokraamisesta kyläläisten kiinteistöyhtiöltä.
Äänestyksessä Heiskasen esitystä kannattivat hänen lisäkseen Matti Kallioinen (kd.) ja Niina Saari (kok.). Lakkautusesityksen kannalla olivat Otto Takala (kesk.), Pirkko Simo (kesk.) sekä lautakunnan puheenjohtaja Leo Niinikoski (sd.). Koska äänet menivät tasan, ratkaisi puheenjohtajan kanta asian lakkautusesityksen hyväksi.
Lakkautusesitystä perustellaan muun muassa oppilasennusteilla: elokuun alussa tarkistetun oppilasennusteen mukaan Koskikaran koulussa olisi lähivuosina vähimmillään 12 joutsalaista oppilasta luokilla 1-6.
Lautakunnan päätökseen sisältyy myös esitys Mieskonmäen koulun lakkauttamisesta, kun koulussa on alle 18 joutsalaista oppilasta.

LUE LISÄÄ VIIKON 36 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100