Vuoden alussa tapahtuneet työ- ja elinkeinotoimistojen muutokset ovat tuoneet haasteita Joutsan Työvarikon nuorten työpajatoiminnalle. Haasteita ovat tuoneet paitsi nykyisen työkokeilun kriteerit, myös paikallistuntemuksen puuttuminen työvoimatoimiston siirryttyä Joutsasta Jyväskylään.
TE-toimiston kautta työpajalle tulleet nuoret eivät ole juurikaan ohjautuneet työkokeiluun, vaan suurin osa on ohjautunut kuntouttavaan työtoimintaan. Päällimmäisenä syynä siihen ovat työkokeiluun pääsemisen aiempaa tiukemmat kriteerit, näkee Joutsan nuorten työpajahankkeen työ- ja yksilövalmentaja Riikka Huusko.

LUE LISÄÄ VIIKON 35 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100