Joutsan tekninen johtaja Taneli Rasmus on laatinut suunnitelman kunnan kiinteistökulujen suitsimiseksi. Tämä tapahtuisi pääosin vajaakäytöllä olevista tiloista luopumalla. Mikäli suunnitelma toteutuu, se saattaa tuoda 200.000 euron vuotuiset säästöt ylläpitokuluihin. Myyntituottoja arvioidaan kertyvän enimmillään jopa 500.000 euroa.

Rasmus haluaa painottaa etenkin ylläpitokulujen pienentymisen merkitystä. Laskelmassa on huomioitu myös se, että jäljelle jäävien kiinteistöjen käyttöaste nousee ja sitä myöten myös käyttökulut saattavat nousta

Lisäksi kiinteistökannan pienentäminen mahdollistaisi yhden huoltomiehen ja yhden siivoojan pestin vähentämisen myöhemmin. Tämä tapahtuisi seuraavien eläköitymisten yhteydessä, eli ei irtisanomisilla.

Rasmuksen suunnitelmassa on listattu kunnan kaikki kiinteistöt ja muun muassa niiden tuotot ja kulut vuodelta 2012. Luovuttavista kiinteistöistä on erillinen listaus perusteluineen.

LUE LISÄÄ VIIKON 35 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100