Tuulivoimapuiston rakentaminen Luhangan Latamäkeen alkaa syksyllä alueen teiden parantamisella ja uusien teiden rakentamisella. Luhangan kunnan rakennuslautakunta myönsi viime viikolla yksimielisesti Ilmatar Luhanka Oy:lle rakennusluvat kuuden tuulivoimalan rakentamiseen.
– Rakennuslupien käsittely oli ongelmaton, koska elokuussa 2012 myönnettyä suunnittelutarveratkaisua haettaessa oli tehty jo kattavat vaikutusten arvioinnit ja hallinto-oikeus oli hylännyt suunnittelutarveratkaisusta tehdyn valituksen. Pyydetyt viranomaislausunnot olivat myös hanketta puoltavia, eikä rakennusluvan vireillä ollessakaan tullut hankkeeseen liittyviä huomautuksia, kertoo Luhangan tekninen johtaja Matti Salokas.

LUE LISÄÄ VIIKON 28 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100