Joutsan kunnanhallituksen helmikuussa nimeämä taloustoimikunta on saanut työnsä päätökseen ja julkistanut loppuraportin. Toimikunnan tehtävänä oli listata toimenpiteitä, joilla talous saadaan oikaistua, viime vuonna syntynyt alijäämä saadaan katettua ja kunta säilymään itsenäisenä.
Listauksessaan toimikunta nostaa esiin muutamia lyhyen aikavälin toimia, vuosille 2014–2016 osuvia pitkän aikavälin toimia sekä eräitä erillistoimia, joihin kunnan pitäisi ryhtyä.
Merkittävimmät konkreettiset ”punakynäesitykset” koskevat investointeja, mutta muutoin varsinaisia uusia ja käänteentekeviä säästöesityksiä lista ei sisällä. Useimmat loppuraportin asioista ovat olleet esillä jo pitkään. Lisäksi osa esille nostetuista asioista sisältyy jo kuluvan vuoden talousarvioon, niin sanottuun itsenäisyysbudjettiin.

LUE LISÄÄ VIIKON 20 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100