Tasa-arvolainvastaisten elinten tekemät päätökset saattavat aiheuttaa riskejä päätöksenteolle, muun muassa jääviyden osalta. Näin arvioi Joutsan Seudulle tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen.

Joutsan Seutu kertoi uutisessaan 6.3.2013, että Joutsassa on kaikkiaan kahdeksan eri toimielintä, joiden kokoonpano ei täytä tasa-arvolain vaatimuksia. Lainvastaisia valintapäätöksiä on tehnyt sekä valtuusto että kunnanhallitus.

– Lainvalvojana tasa-arvovaltuutettu ei voi velvoittaa kuntaa korjaamaan tilannetta. Valtuutettu ei myöskään voi viedä asiaa hallintovalituksena eteenpäin. Valtuutetun keinoksi puuttua tilanteeseen jää omasta aloitteesta pyytää kunnalta selvitystä asiasta ja antaa sitten selvityksen saamisen jälkeen ohjeet ja neuvot lain soveltamisesta, kertoo Pirkko Mäkinen.

LUE LISÄÄ VIIKON 16 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100