Joutsan yhtenäiskoulun 4-luokkalaiset ovat lokakuun alusta lähtien, joka maanantai, käyneet Haihatuksessa taiteentekemisen merkeissä. Hanketta tukee Keski-Suomen kulttuurirahasto "Minä osaan!" -kampanjan kautta.
Idea projektista lähti Haihatukselta, josta vinkattiin koululle mahdollisesta yhteistyöstä ja rahoituksesta. Tarkoituksena on tarjota lapsille monitaiteinen kokemus, jossa on tekemistä taiteen ja kulttuurin parissa. Apuna projektissa ovat toimineet eri taiteenlajien ammattilaiset, yhteensä seitsemän kappaletta.
Syksyn aikana oppilaat ovat tehneet taidetta sen eri muodoissa: maalausta, tanssia, muotoilua, sanataidetta. Kevään lopussa on tarkoitus järjestää tapahtuma, jossa lasten työt tulevat näkyvästi esille.
Kun koulu ja Haihatus miettivät kenen kanssa hanke haluttiin toteuttaa, päädyttiin 4-luokkalaisiin.
– Siinä iässä lapset ovat vielä vastaanottavia ja avoimia, kertoo Merja Metsänen, yksi Haihatuksen ohjaajista. Intoa on siis riittänyt pitkin vuotta vaikka välillä on myös tylsempiä aiheita.
Enempää ryhmiä ei voitu toteuttaa perinteisistä syistä.
– Rahat eivät riitä enempään ja toisaalta ei aikakaan, Metsänen kertoo.
Hankkeen jatkumisesta ei ole tietoa, koska kulttuurirahaston tuki jaetaan ensi syksynä viimeistä kertaa. Siitä huolimatta on Haihatuksella ollut jo useamman vuoden yhteistyötä koulun kanssa. Kesänäyttelyn yhteydessä on haihatuksen tiloissa järjestetty pajatoimintaa, sen on tarkoitus jatkua. Myös Haihatuksen tiloissa majoittuvat taiteilijat ovat käyneet kertomassa koululla omasta osaamisestaan.

LUE LISÄÄ VIIKON 14 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100