Länsitien kaavan päivitys on edennyt loppusuoralle. Eniten kiinnostusta on herättänyt Länsitien liikennejärjestelyt. Jossain vaiheessa Länsitiestä ”haihateltiin” jopa kävelykatua, mutta kaavan viimeisimmässä versiossa liikenne ja läpiajo molempiin suuntiin säilyvät.
Torin asema kaavassa vahvistuu. Nykyisin voimassa olevassa asemakaavassa se on parkkipaikka. Torialue myös laajenee Länsitielle kirjaston ja Rautakauppalan kohdalla, mutta läpiajoa tämä ei siis estä. Aikaisemmassa versiossa torialueeksi ajateltiin myös kirjaston ja Rautakauppalan edustoja, mutta tästäkin ideasta on luovuttu.
Länsikuja, Pihakuja ja Kauppakuja muuttuvat pihakaduiksi. Tämä tarkoittaa, että autoliikenne on mahdollista jatkossakin, mutta näiden on väistettävä jalankulkijoita.
Myös tonttien asemakaavamerkintöihin esitetään muutoksia. Nykyisessä kaavassa korttelit ovat valtaosin asuin-, liike- ja toimistorakennusten alueita.
Esimerkiksi Länsitien Jousitienpuoleinen sivusta muuttuu pelkäksi liike- ja toimistorakennusalueeksi. Muutos tarkoittaa rajoitusta asuinrakentamiseen tai nykyisten muuttamista asuinkäyttöön, sillä uuden merkinnän mukaan asuinpinta-alaa rakennuksissa saa olla korkeintaan puolet.

Päivitys koskee Keskuspuiston, Yhdystien, Jousitien ja Rantatien väliin jäävää aluetta. Kuntalaiset voivat lausua muistutuksia kaavaehdotuksesta 2. huhtikuuta saakka. Tämän jälkeen kaava etenee kunnanhallituksen kautta valtuustolle hyväksyttäväksi, mikäli suurempia muutostarpeita ei enää ilmene.

LUE LISÄÄ VIIKON 11 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100