Joutsan kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus ovat tehneet useita tasa-arvolainvastaisia valintapäätöksiä alkuvuoden aikana. Joutsan Seutu kävi valinnat läpi, ja sukupuolikiintiö ei toteudu kaikkiaan kahdeksassa elimessä.

Kuntaliiton syksyllä lähettämän yleiskirjeen mukaan tasa-arvolainmukainen sukupuolikiintiö koskettaa yksiselitteisesti kunnan lähes kaikkia toimielimiä.

Sukupuolikiintiö menee siten, että kumpaakin sukupuolta tulee olla vähintään 40 prosenttia. Jakauman pitää olla kiintiön mukainen sekä jäseniä että varajäseniä koskien.

Sanomista löytyy muun muassa perusturvalautakunnasta, vapaa-aika- ja nuorisojaoksesta, henkilöstöasiaintoimikunnasta, kehittämistoimikunnasta ja taloustoimikunnasta.

LUE LISÄÄ VIIKON 10 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100