Joutsan Ekokaasu Oy alkaa tänä keväänä rakentaa biokaasulaitosta jätevedenpuhdistamon alueelle.

Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta ostaisi 10.000 euron arvoisen osakkeen ja antaisi yhtiölle 70.000 euron pääomalainan.

Sijoitusta perustellaan sillä, että suunniteltu kaasulaitos tukisi myös Joutsan jätevedenpuhdistamoa, jonka ympäristölupa tulee uusittavaksi.

LUE LISÄÄ VIIKON 7 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100