Joutsa ja Luhanka ostavat vuosittain suurilla summilla sähköenergiaa. Kummatkin ovat Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeenomistajia, joten on suorastaan vuosikymmenien perinne, että sähkö ostetaan Suur-Savon Sähköltä.
Mielenkiintoiseksi asian tekee voimassa oleva hankintalaki, jonka säädöksiä kuntien tulisi noudattaa. Lain säädöksissä mainitaan 30.000 euron kynnysarvo, ja tätä suuremmat hankinnat pitäisi automaattisesti kilpailuttaa.
Suomen Kuntaliiton mukaan sähkön ostaminen on hankintalain tarkoittamaa tavaroiden ostamista. Eli kuntien pitäisi käyttää hyväkseen kilpailuttamisen tuomat mahdollisuudet kokonaistaloudellisesti edullisimpaan lopputulokseen.
Asiaa selvitettäessä kävi ilmi, että kilpailuttamisesta ei ole kunnissa mietitty. Itse asiassa edes siitä ei oltu satavarmoja, mille hallintosektorille toimenpide Joutsassa kuuluisi, mikäli tähän ryhdyttäisiin.

Joutsan henkilöstö- ja hankintapäällikkö Markku Palander mukaan sähkö on ostettu Suur-Savon Sähköltä pitkäaikaisen käytännön perusteella. Kunnille myydään sähköä niin sanotun kuntatariffin mukaan, minkä kerrotaan olevan normaalisähköä edullisempaa hinnaltaan. Mitään vertailuja mustaa valkoisella ei kuitenkaan ole olemassa. Esimerkiksi polttonesteiden hankinnan Joutsa toisaalta on kilpailuttanut.

LUE LISÄÄ VIIKON 6 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100