Luhangan talouden arvioidaan kiristyvän vuonna 2013. Verotuloilla ja valtionosuuksilla jää Luhangassa katettavaksi 5,3 miljoonaa euroa, mikä on liki 300.000 euroa enemmän kuin mitä kuluvalle vuodelle on arvioitu.
Käyttötalousmenot kasvavat Luhangassa 4,8 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä Suomen kuntaliiton tekemää valtakunnallista arviota enemmän. Isoimmat harppaukset Luhangassa tehdään erikoissairaanhoidossa, päivähoidossa ja kiinteistönhoidossa.
Verotulojen arvioidaan kasvavan noin 80.000 euroa. Vastaavasti valtionosuudet putoavat. Arvio on 30.000 euroa vähemmän kuin tänä vuonna.

Vuosikatteeksi arvioidaan siten vain 12.700 euroa, mikä jää reilusti 260.000 euron arvoisia poistoja pienemmäksi. Vuosikate on yksi keskeisimpiä talouden tunnuslukuja ja sen pitäisi peittää ainakin suunnitelman mukaiset poistot.
Tilikauden alijäämäarvioksi on kirjattu noin 98.000 euroa. Tähän sisältyy olettamus, että satunnaisia tuottoja kertyisi 150.000 eurolla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että niin sanottujen sisämaantonttien kaupan pitäisi käydä vilkkaana Hepoluhdassa. Jos tonttikauppoja ei synny, on alijäämä suurempi; ja vastaavasti päinvastoin, jos tonttikauppa käy oletettua vilkkaammin.

Luhanka kiristi äskettäin kiinteistöveroja ja pani rakentamattomat tontit verolle. Kunnallisveron Luhanka piti 19 prosentissa. Kunnallisveron nostopaineisiin Reijo Urtti ei halua ottaa kantaa, vaan painottaa edelleen luhankalaisten näkemystä alhaisesta verosta vetovoimatekijänä.

LUE LISÄÄ VIIKON 50 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100