Suomen 95-vuotisen itsenäisyyden aikana maailma on muuttunut paljon. Keskeistä muutokselle on ollut rajat ylittävän yhteistyön lisääntyminen. Näin luonnehti Luhangan itsenäisyysjuhlassa puhunut kokoomuksen uusi valtuutettu, vuoden alusta kunnanvaltuuston puheenjohtajana aloittava metsänhoitaja Ahti Weijo.
Juhlapuheessaan Weijo muistutti itsenäisyyden kalliista hinnasta sekä yhteishengestä ja uhrautumisesta, joita ilman itsenäisyyttä ei juhlittaisi. Hän muisteli kenraali Adolf Ehrnroothin puhetta, jonka pääsi kuulemaan varusmiesaikanaan Savon prikaatin vuosijuhlassa.
– Mieleeni puheesta on syvästi jäänyt se tahto ja periksi antamattomuus, jota Suomen kansalla oli puolustaessaan itsenäisyyttämme sodan vuosina. Rintamalla taisteltiin viimeiseen asti ja kaveria ei jätetty pulaan suurimmankaan hädän hetkellä.
Itsenäisyysajan muutoksista puhuessaan Ahti Weijo sivusi talouselämää ja Euroopan unionia, jossa ihmiset, työvoima, palvelut ja pääoma liikkuvat vapaasti. Liikehdinnän myötä ajaudumme yhä syvempään vuorovaikutussuhteeseen muiden kanssa, mikä on osaltaan myös muuttanut niitä asioita, joita vastaan puolustamme itsenäisyyttämme.
Nykypäivänä suurin uhka ei ole Weijon mielestä välttämättä sotilaallinen. Maailmalla eletään taloudellisesti tiukkaa aikaa, josta Suomikin on saanut osansa.
– Välttääksemme kohtalon, jonka muutamat maat Euroopassakin ovat kokeneet, on meidän puhallettava yhteen hiileen ja pidettävä omat asiamme niin hyvässä kunnossa, että emme joudu turvautumaan ulkopuoliseen apuun.
Toisaalta Weijo muistutti taloudellisesti tiukkojen aikojen merkinneen aina uudistumista. Sotakorvausten maksu synnytti metalli- ja metsäteollisuuden ja 1990-luvun alun laman kourista alkoi teknologiateollisuuden nousu.

LUE LISÄÄ VIIKON 50 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100