Keski-Suomen museo ei edellytä Rapamäen pihapiirin, eli niin sanotun Rekosen talon säilyttämistä. Museo on antanut asiassa lausunnon Joutsan kunnalle, koska tonttia kaavoitetaan parhaillaan uudelleen. Kaavoituksen taustalla on puolestaan kiinteistön omistajan, eli rakennusliike Insinöörityö Hentisen aie rakentaa samalle tontille kerrostalo.
Aivan Jousitien varressa, nuorisoseurantalo Honkalaa vastapäätä sijaitseva Rekosen talo on hirsirakenteinen. Talossa on tehty myös perusteellinen kuntotutkimus, joka osoittaa pahoja vaurioita. Talossa on muun muassa kosteus- ja lahovaurioita.
Museo tukeutuu lausunnossaan myös Museoviraston kommentteihin. Vaikka osa vaurioista olisi korjattavissa, niin suojelutoimia rakennuksen suhteen ei siis edellytetä. Mikäli paikalle rakennetaan jotain, niin sen on sovelluttava ympäristön ominaispiirteisiin ja luonteeseen.
Oleellista asiassa on sekin, että Hentisen kaavailema kerrostalo ei sijoitu Rekosen talon paikalle, vaan tönnään taakse lähemmäksi rantaa.

LUE LISÄÄ VIIKON 46 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100