Luhangan kunnanhallituksen päätöksestä hyväksyä Lempään tuulivoimalan suunnittelutarveratkaisu on tehty yksi valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksen on tehnyt helsinkiläinen yksityishenkilö, joka omistaa kiinteistön lähellä kaavailtua tuulipuistoa.
Valittaja vaatii kunnanhallituksen päätöksen kumoamista oikeudessa. Perusteluiksi hän esittää muun muassa Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden tarkoituksen pilaamisen, rakennettavien ja levennettävien teiden tuhoamisvaikutukset maastoon, maiseman muuttumisen arviota laajemmin ja hänen omistamansa kiinteistön arvon alentumisen.

LUE LISÄÄ VIIKON 42 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100