Joutsan talousjohtaja Pekka Takala ei pidä sivistys- ja perusturvalautakunnan talousarvioesityksiä annetun laadintaohjeen mukaisina. Joutsan vuoden 2013 talousarvion laatiminen käynnistyi kyseisissä lautakunnissa toissa viikolla ja ne esiteltiin Joutsan Seudussa viime viikolla.
Sivistystoimi ja perusturva vastaavat kuntalaisten keskeisimmistä palveluista. Sivistystoimessa menot kasvavat 2,7 prosenttia ja perusturvassa 3,4 prosenttia.
Takalan mukaan luvut eivät kuitenkaan anna todellista kuvaa tilanteesta. Käynnissä olevan tuotteistamisprosessin vuoksi perusturvasta on siirretty eläkevastuita yleishallinnon momentille 273.000 euroa ja sivistystoimesta 159.000 euroa eläkevastuita.
– Muutoksilla korjattu ja näin ollen myös todellinen kasvuprosentti on perusturvassa 8,0 ja sivistystoimessa 6,0, alleviivaa Pekka Takala.

Toisekseen Joutsan kunnalta puuttuu tulopohja kattaa nykyisen tasoiset menot, saati sitten kasvavat sellaiset. Takalan laskelmien mukaan Joutsan kunnalla on noin miljoona euroa pienemmät tulot ensi vuonna kuin tänä vuonna.

LUE LISÄÄ VIIKON 40 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100